Prof. Maxamed Siciid Gees – Qaybtii 2aad London (UK)

Sawirka fartii Hieroglyphics ee Masaaridii hore u taagan xarafka haddii aynu soo qaadano ereyo fartii Hieroglyphic ah micnahooda oo Af-Ingiriisi ah & Soomaali oo A laga dhigay H

AD:                              evil, crocodile                            Had

ACCW:                                     uncouth, boorish, fool                 Hac-coo

AWAW:                         marshy place                             Haawaw (haawai brave)

APT:                             duck feathered fowl                    Habad (Habas)

AFA;                             greedy man, glutton                   Hifah (Xifah) Xaaf xeef.

ART;                            hair;                                          Hoodh, Hoor

AHA;                            grief, sorrow;                             Hooheh

AHU;                            cow;                                         Hoohan

AA;                               field;                                         Haahi ama Xaaxi

AKHAKH;                     flower                                       Hoqhooqo (Xoqoxooqo)

AKU;                            to become weak;                       Hako, Hakaako

AQ:                              to diminish, be wanting;              Hiiq (Xiiq)

Nin qar dheer kora, nin quwaax hela

Nin qadhoon hela, nin iskaba qada

Sidoo kale, haddii aynu soo qaadanayo xarafka Q waxay ku sheegeen xeel-dheersyaashu buur dhinaceed. Afka Soomaalida buurta dhinaceedu waa Qar. KKKKK! Markan Khawaajayaashu waa ku caddaatay sirtii. Bal dheeho erayadan ku bilaabma xarafka shibanaha ah ee Q.

Hieroglyphic Writer APP

QH:                              to be high; exalted                     Qah-qah

QHW:                           height                                       Qaaho (Qaaxo)

QB:                              to increase                                Qub

QBB:                            to refresh oneself                       Qabboobi

QBX:                            to pour out libations                    Qabax (sitii-qabax)

QBB:                            cool water                                 Qaboob

QM:                              black                                        Qam

QM:                              find mouth, to speak                  Qam (waa af xidh)

QN:                              strength, valour                          Qaan (qaan-gaadh)

QNCW:                         to embrace                                Qanac (ganac)

QNCW:                         bosom, breast, body                  Ganac

QNNU:                                     very many indeed                      Qunaanyo

QNQN:                                     to beat,to hurt                            Qonqoon

QNDT:                          angry, wrathful                           Qandhadh

QTT:                             sleep                                        Qataati (gataati-dhac)

QRR:                            burnt-offering                             Qariir

QRS:                            to bury, burial                            Qaris

QS:                              bone                                         Qas

QSN:                            unpleasant; evil, bad                  Qasan

QSQST:                        curse                                        Qasqasaat

QQ:                              to eat                                        Qaaq

QT:                               to build                                      Qod

QT, QTI:                       to go, to walk                            Qatqatin

Prof. Maxamed Siciid Gees – Qaybtii 2aad London (UK)